CZ / EN

LiDARy

Lidar je zkratka pro „detekci světla a vzdálenosti“ z anglického "Light Detection and Ranging". Někdy také „laserové skenování“ nebo „3D skenování“. Tato technologie využívá laserové paprsky bezpečné pro lidské oko k vytvoření modelu sledovaného prostředí, na základě které je pak možné třeba vyhodnocovat překážky a vyhýbat se jim. V průmyslové automatizaci a robotizaci může nahradit náročná a drahá robotická vidění či senzory a skenery.

Next

Průmyslové roboty

S rozvojem průmyslové automatizace, která je v dnešní době nedílnou součástí drtivé většiny výrobních podniků, nachází stále větší uplatnění roboty, které postupně nahrazují jednotvárnou či zdraví ohrožující lidskou práci. Výhody robotů jsou jednoznačné. Tito neúnavní pomocníci pracují bez ohledu na pracovní dobu, s velkou přesností i rychlostí. V době nedostatku pracovních sil jsou i možným řešením tam, kde se nedostává zaměstnanců.

Next