CZ / EN

Produkty Benewake LiDAR, včetně základních flash LiDAR a 3D LiDAR, dosáhly úrovně hromadné výroby s odpovídajícími certifikáty. Naše řešení LiDAR jsou široce používána v autonomních vozidlech (vyhýbání se kolizím), dronech (logistika, ochrana zemědělských rostlin), ITS, robotech (smart home), AGV (logistika a správa skladů).

Průmyslové roboty

Průmyslové roboty

Produkty Benewake, včetně polovodičových modulů LiDAR a TOF, jsou určeny pro průmyslové použití. Zákaznické řešení lze dodat s výhodami nastavitelného režimu výstupu point-cloud dat a rozsahu přesnosti centimetrů (platí pro vybrané produkty).

Next

Vyhýbání se překážkám u vysokozdvižných vozíků

Ve skladu, kde vysokozdvižný vozík pracuje, narazíte na zaměstnance nebo různé překážky. Pokud není vzdálenost mezi vidlicemi a překážkou účinně snímána, dojde ke kolizím a jiným nehodám, které budou mít za následek poškození zařízení a zranění osob.

Next

Vyhýbání se překážkám inteligentních kolejových vozidel

Inteligentní přenosový systém vedený po železnici spojuje stanice v různých místech prostřednictvím specifických traťových spojení. Přizpůsobené vozy se přepravují po pevných kolejích, aby se dosáhlo třírozměrné přepravy z bodu do bodu mezi těmito stanicemi. Aby se zlepšila pracovní efektivita traťového vozu, bude v provozu současně několik traťových vozů. Aby se zabránilo kolizi více vozů, vyvinula společnost BENEWAKE „Program vyhýbání se překážkám lidar BENEWAKE“, který má zajistit bezpečnost pro bezpečný provoz vozu a snížit ztráty majetku.

Next

Výrobní linka

Produkty jsou stále více individualizovány a diverzifikovány, protože výrobní linky procházejí modernizací a transformací, což představuje rostoucí poptávku po výrobních linkách vybavených senzory. Společnost Benewake poskytuje příslušné senzorové produkty pokrývající výrobní linky pro různá odvětví, které lépe zvládnou současné požadavky. Mezi tyto produkty patří snímače hladiny kapaliny / hladiny materiálu, přibližovací senzor a snímače tvaru produktu.

Next

Průmyslový robot

Lidé mají vyšší požadavky na bezpečnost robotů, protože jsou stále častěji používány. To platí zejména pro jejich bezpečnost. A díky technologickému pokroku jsou roboti stále inteligentnější.

Next

Portálová paletizace

Pomozte automatické paletizaci měřením výšky intermodálních kontejnerů, pokud jsou instalovány v portálovém paletizačním robotu.

Next
¨

Užitkové roboty

Autonomní robot

Malé rozměry, snadná integrace a příznivá cena LiDARů Benewake umožňuje jejich efektivní využití nejen u průmyslových, ale i u dalších autonomních robotů. Díky LiDARům se mohou bezpečně pohybovat, vyhýbat se překážkám a chránit před pádem.

Next

Chytré vyhýbání se překážkám

Připravit ideální prostředí pro pohyb robotů není jednoduché. Robot se při pohybu setkává s nejrůznějšími překážkami, jako jsou zdi nebo osoby. Pokud robot nedokáže překážku vyhodnotit a včas na ni zareagovat, dojde ke kolizi, která může mít za následek poškození nebo zranění. Je tedy důležité, aby roboty měly „oči“.

Next

Detekce pádu / Anti-Fall

Schodiště, rampy a šachty představují další typ špatně detekovatelné překážky. Pokud robot nedokáže vyhodnotit tyto překážky, hrozí nebezpečí pádu a poškození zařízení.

Next

UAV a dron

UAV a dron

Všechny druhy profesionálních UAV mění náš životní styl krok za krokem, Benewake LiDAR pomáhá UAV udržovat nadmořskou výšku, sledovat terén, vyhýbat se překážkám atd. Díky vysoké frekvenci měření a schopnosti stabilního měření vzdálenosti.

Next

Vyhýbání se překážkám a režim držení nadmořské výšky

Drony vybavené Benewake LiDAR, mohou v aplikacích plnit úkoly udržování nadmořské výšky a vyhýbání se překážkám, v aplikacích jako je hlídkování, bezpečnost, zemědělství a doručování.

Next

Bezpečnost

Bezpečnost

Pro splnění požadavků na měnící se inteligenci řízení, je Benewake LiDAR široce používán v obvodovém zabezpečení, detekci nestandardních předmětů, varování vzdálenosti v oblasti průmyslové bezpečnosti díky funkci proti rušení, pohodlné instalaci a přesného ovládání paprsku.

Next

Detekce nestandardních předmětů

Benewake Solid-state Array LiDAR v ITS může zajistit bezpečnost provozu a zlepšit účinnost řídicích systémů poskytováním vysoce přesných výsledků detekce v reálném čase.

Next

Varování na průmyslovou bezpečnou vzdálenost - věžový jeřáb

V oblasti průmyslu není nic malého, s frekvencí 10k Hz a přizpůsobeným měřícím rozsahem může Benewake LiDAR varovat v bezpečné vzdálenosti a spustit výstražný systém ke snížení nehodovosti ve všech druzích průmyslového prostředí. Nyní byl Benewake LiDAR použit ve velkém počtu všech druhů zařízení věžových jeřábů a byl realizován alarm bezpečné vzdálenosti.

Next

Zabezpečení prostoru

Zabezpečení po obvodu znamená hlídat kolem budovy. Tradiční metoda hlídání obrazovek a bloků a hlídáním lidmi není přizpůsobitelná aktuálním bezpečnostním požadavkům, Benewake LiDAR lze použít v továrně, bance, vězení a v některých dalších prostředích díky vlastnostem, které je obtížné ovlivnit vnějším prostředím.

Next